a

a

Nauczyciele

NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZEPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W RYGLICACH

mgr inż. Janusz Szczęch – dyrektor szkoły

mgr Dorota Bieleń

mgr Urszula Bień

mgr Ireneusz Bień

mgr Aleksander Borowiec

mgr Anna Burgielska-Długosz

mgr Jacek Chodań

mgr inż. Lucyna Dolecińska

ks. mgr Marcin Duś

mgr Katarzyna Galas-Wolska

mgr Anna Iwaniec

mgr Renata Iwaniec

mgr Joanna Kita

mgr Wiesław Martowicz

mgr Marta Materowska

mgr Michalik Halina

mgr Maria Mikrut

mgr Arkadiusz Nowak

mgr Magdalena Obal Adamska

mgr Magdalena Piątek

mgr Tomasz Pikusa

mgr inż. Tomasz Pilch

mgr inż. Krzysztof Płaczek

mgr Ewa Stańczyk-Kukla

mgr Łukasz Sysło

mgr Michał Szydłowski

mgr Wioletta Tokarska

mgr Ewa Wójcik

mgr Barbara Wójtowicz Machota

mgr inż. Stanisława Zelek