a

a

Regulamin uczestnictwa z dnia 30 marca 2023 r. w projekcie

...

 

Regulamin uczestnictwa z dnia 30 marca 2023 r. w projekcie

Pobierz

31 marca rozpoczyna się rekrutacja na Wyjazd do Ogrodu botanicznego (zwiedzanie szklarni i muzeum z przewodnikiem oraz zajęcia edukacyjne nt roślin) i Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie (zwiedzania ekspozycji wraz z przewodnikiem, nowoczesnych instalacji o tematyce przyrodniczej i przegląd współczesnych  pod kątem ich funkcjonowania w wybranych ekosystemach, w tym odżywiania, rozmnażania, poruszania i obrony przed drapieżnikami, ginących gatunków, wpływ na środowisko przyrodnicze i bioróżnorodność). Planowany termin V-VI 2023 r. Łącznie 125 uczniów+10 opiekunów. Uczniowie będą mieć zapewniony transport,  bilety wstępu i zajęcia edukacyjne/przewodnika. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V” realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale wkładu własnego Powiatu Tarnowskiego.

Termin I edycji rekrutacji do projektu od 31 marca do 11 kwietnia 2023 roku.

 

Realizacja projektu zaplanowana jest od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.