a

a

REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE

...

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na: - staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego oraz - praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia. Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin/4 tygodnie. Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości 1 700,00 zł.

REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE - więcej tutaj