a

a

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW 2020/2021

...

Z wielką radością informujemy, że dwóch naszych uczniów: DAMIAN WISNIOWSKI z klasy IV Technikum oraz MATEUSZ KRÓL z klasy II Technikum, otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów. To prestiżowe stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Otrzymane stypendium jest wynikiem wieloletniej solidnej nauki, ciągłego doskonalenia się i codziennej odpowiedzialnej postawy. Podziękowania należą się również Rodzicom i Nauczycielom, którzy codziennie wspierają uczniów w osiąganiu wysokich efektów kształcenia.

Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!