a

a

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

...

 

W dniu 24.05.2023 roku  uczniowie wysłuchali prelekcji na temat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, którą poprowadził   prezes tarnowskiego oddziału druh Pan Andrzej Olejnik oraz Prezes dąbrowskiego oddziału Pan Rafał Szydłowski.

Celem działania stowarzyszenia jest upamiętnianie historii naszej Ojczyzny, wspieranie działań proobronnych, umacnianie kultury fizycznej oraz szeroko pojętej kultury języka ojczystego.