a

a

Kampania NO PROMIL NO PROBLEM

...


Autorzy kampanii NO PROMIL NO PROBLEM deklarują:

Nie chcemy wprowadzać prohibicji! Chcemy bezpieczniejszych dróg, po których chodzą nasze dzieci, po których jeździmy! Chcemy, aby wsiadający „za kółko” był trzeźwy, bo życie naszych (i Twoich) bliskich jest ważniejsze, niż chwilowa przyjemność promilowego kierowcy!!! Dla nas bezpromilowo = bezproblemowo.