a

a

Wyjazd integracyjny klasy I Tiż i ITi do Fly Parku w Tarnowie

...