a

a

REGULAMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW – ABSOLWENTÓW 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. PROF. CZESŁAWA MAJORKA W RYGLICACH

...

 

alt

 

 

Test sprawności fizycznej

Do testu sprawności fizycznej zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci, którzy dostarczyli do sekretariatu szkoły zaświadczenie lekarza podstawowej opieki medycznej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do próby sprawności fizycznej oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej. Niniejsze dokumenty należy przedłożyć do sekretariatu szkoły do dnia 07.06.2023 r. do godz. 12.00 (lub w terminie dodatkowym 26.06.2023 r. do godz. 12.00 wraz z zaświadczeniem lekarskim zwalniającym z udziału w teście sprawnościowym
w pierwszym terminie).

WIĘCEJ W ZAŁĄCZNIKACH:

Tesy OPW - regulamin

Test OPW - zgody lekarza i rodzica