a

a

Samorząd szkolny

 

Przewodniczący – Piotr Niemiec

Zastępca – Dawid Śnieżek

Skarbnik – Martyna Wiśniowska

Sekretarz – Karolina Zalasińska

 

Tryb powołania Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.

2. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin określający zasady wybierania i działania organów tego samorządu.

3. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1) Przedstawienie sporządzonych przez siebie wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.

2) Opiniowanie wniosku dyrektora szkoły ponadpodstawowej o skreślenie ucznia z listy uczniów.

3) Opiniowanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału, przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym .

4) Opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5) Zaopiniowanie ustalenia w liceum ogólnokształcącym przedmiotów realizowanych

w zakresie rozszerzonym.

6) Zaopiniowanie ustalenia w technikum przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

7) Zaopiniowanie ustalenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

8) Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów

na terenie szkoły jednolitego stroju.

9) Opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

10) Opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju.

11) Wnioskowanie o nadanie imienia szkole.

12) Opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły.

 

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Maria Mikrut. Zarząd wraz z Przewodniczącymi poszczególnych klas na początku roku szkolnego opracowuje Plan Pracy. Założenia w nim zawarte dotyczą przede wszystkim akcji charytatywnych i pracy wolontariackiej. Samorząd Uczniowski bierze aktywny udział w organizacji apeli i uroczystości szkolnych oraz współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Ponadto Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem Dnia Otwartego Szkoły, podczas którego młodzież sprawuje funkcję współgospodarzy i w miłej, serdecznej atmosferze przyjmuje w progach szkoły swoich młodszych kolegów oraz koleżanki.

Samorząd Uczniowski organizuje m. in. takie przedsięwzięcia charytatywne jak:

 • Wybory Samorządu Uczniowskiego
 • Dzień EDUKACJI NARODOWEJ
 • Dzień chłopaka
 • Wigilia szkolna
 • Zaduszki
 • Obchody Święta Niepodległości
 • Akcja Mikołajkowa na rzecz maluszków z Domu Dziecka nr 2 w Tarnowie
 • Akcja charytatywna "Świąteczna kartka" na rzecz Stowarzyszenia SURSUM CORDA
 • Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Walentynkowy Konkurs "Mam talent!"
 • Poczta walentynkowa
 • Konkurs na pisankę wielkanocną
 • Dzień Kobiet
 • Paczka dla schroniska
 • Wybory Miss i Mistera szkoły
 • Halowy Turniej Piłki Nożnej – dzień wagarowicza
 • Paczka „Razem na święta”
 • Zakończenie roku szkolnego

 

Harmonogram imprez szkolnych

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Prof. Czesława Majorka w Ryglicach

w roku szkolnym 2015/2016

Lp.

Tematyka

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

Wrzesień

E. Wójcik, H. Michalik, J Chodań

2

Dzień Edukacji Narodowej. Otrzęsiny klas I

Październik

E. Wójcik, H. Michalik, J Chodań,W. Tokarska, Rada Rodziców

4

Dzień Papieski

Październik

M. Mikrut, ks. Ł Szczepanik

5

Szkolne Zaduszki

Listopad

M. Mikrut, ks. Ł Szczepanik

6

Obchody bitwy pod Łowczówkiem

Listopad

SU

7

Święto Odzyskania Niepodległości

Listopad

M. Materowska, W. Tokarska, J. Chodań

8

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Listopad

J. Szczęch, R. Baczyński

9

Andrzejki szkolne

Listopad

SU

10

Góra Grosza

Listopad/Grudzień

SU

11.

Mikołajki

Grudzień

SU

12

„Mam haka na raka” – ogólnopolski program profilaktyczny

Grudzień

R. Baczyński

13

Nasza paczka dla Domu Małego Dziecka

Grudzień

S. Zelek, A. Burgielska-Długosz

14

Kartki świąteczne na rzecz Stowarzyszenia „Sursum corda”

Grudzień

SU

15

Wigilia szkolna

Grudzień

S. Zelek, A. Burgielska- Długosz

16

Półmetek

Styczeń/ luty

W. Tokarska

17

Studniówka

Styczeń

M. Materowska, K. Płaczek

18

Walentynki

Luty

SU

19

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Marzec

J. Szczęch, R. Baczyński

20

Dzień przedsiębiorczości

Marzec

W. Tokarska

21

Dzień otwarty

Marzec/Kwiecień

Wszyscy

22

Szkodliwość narkotyków – spotkanie z członkami wspólnoty Cenacollo

Kwiecień

K. Galas-Wolska

23

Pożegnanie klas maturalnych

Kwiecień

E. Wójcik, A. Burgielska

24

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Maj

E. Wójcik, A. Burgielska

25

Dzień dziecka

Czerwiec

SU

26

Zakończenie roku szkolnego

Czerwiec

E. Wójcik, H. Michalik, J. Chodań

AKTUALNOŚCI

Raport Pileckiego

Raport Pileckiego

2023-09-20 06:43:12

REKRUTACJA

REKRUTACJA "BĄDŹ EKO..."

2023-09-05 10:14:16

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

2023-09-04 17:28:06

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

2023-09-01 07:37:25

Aneks do umowy o dofinansowanie...

2023-08-30 15:14:01

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

2023-06-25 14:58:56

REGULAMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW – ABSOLWENTÓW 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

REGULAMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ...

2023-06-25 14:03:22

Konkurs pt. „Moje literackie inspiracje” rozstrzygnięty!

Konkurs pt. „Moje literackie...

2023-06-22 22:00:00

Rekrutacja na dokształcanie zawodowe nauczycieli

Rekrutacja na dokształcanie zawodowe...

2023-06-12 18:58:39

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

2023-06-12 18:33:57

Szybcy i wściekli 10

Szybcy i wściekli 10

2023-06-06 05:04:25

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Spotkanie z przedstawicielami ...

2023-06-06 04:55:53

Kampania NO PROMIL NO PROBLEM

Kampania NO PROMIL NO PROBLEM

2023-06-06 04:54:17

OGNISKO KLASOWE II BS

OGNISKO KLASOWE II BS

2023-05-31 15:40:34

BYŁO GŁOŚNO, BYŁO RADOŚNIE, BYŁA ZABAWA!!! WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA

BYŁO GŁOŚNO, BYŁO RADOŚNIE, BYŁA...

2023-05-31 15:33:43

REGULAMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW – ABSOLWENTÓW 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. PROF. CZESŁAWA MAJORKA W RYGLICACH

REGULAMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ...

2023-05-30 22:00:00

Dzień Matki

Dzień Matki

2023-05-25 22:00:00

Rozprawa sądowa

Rozprawa sądowa

2023-05-24 05:06:37

PŁAZY, ICH SIEDLISKA I OCHRONA...

PŁAZY, ICH SIEDLISKA I OCHRONA...

2023-05-24 05:06:02

AKCJA

AKCJA "ZIELONA SZKOŁA"

2023-05-22 04:14:29

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego i Centrum Edukacji Przyrodniczej w Krakowie

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego i...

2023-05-22 04:11:25

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia

2023-05-21 22:00:00

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

2023-05-21 22:00:00

Technikum

Technikum

2023-05-12 22:00:00

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

2023-05-08 15:32:56