a

a

Nauczyciele

NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZEPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W RYGLICACH

 

 

DYREKTOR SZKOŁY mgr inż.  Szczęch Janusz


 1. mgr Aleksander Borowiec
 2. mgr Bieleń Dorota
 3. mgr Bień Urszula
 4. mgr Burgielska-Długosz Anna
 5. mgr Chodań Jacek
 6. mgr  Dolecińska Lucyna
 7. mgr Galas-Wolska Katarzyna
 8. mgr Iwaniec Anna
 9. mgr Iwaniec Renata
 10. mgr Kita Joanna
 11. mgr Materowska Marta
 12. mgr Martowicz Wiesław
 13. mgr Michalik Halina
 14. mgr Mikrut Maria
 15. mgr Nowak Arkadiusz
 16. mgr Obal Magdalena
 17. mgr Piątek Magdalena
 18. mgr Pilch Tomasz
 19. mgr Płaczek Krzysztof
 20. mgr Stańczyk-Kukla Ewa
 21. mgr Sysło Łukasz
 22. mgr Szydłowski Michał
 23. mgr Tokarska Wioletta
 24. mgr Wójcik Ewa
 25. mgr Wójtowicz Machota Barbara
 26. mgr Zelek Stanisława
 27. mgr Andrzej Dusza
 28. ks mgr Krzysztof Misiaszek
 29. mgr Tomasz Pikusa