a

a

Rozprawa sądowa

...

 

W dniu 19 maja odbyło się spotkanie z Panią Adwokat ze Stowarzyszenia Sursum Corda, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.

Podczas spotkania młodzież została zapoznana z przepisami prawa karnego, uczestnikami procesu sądowego.

Podsumowaniem wizyty Pani Adwokat była inscenizacja rozprawy sądowej z udziałem uczniów, którzy zaprezentowali postawę adwokata, sędziego oraz prokuratora.