a

a

Wycieczka integracyjna do kina

...

Dnia 24.05.2022r. uczniowie klas: I Tiż, II Tiż, I BS uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do kina w Tarnowie.
Celem wyjazdu była integracja i wzmocnienie więzi koleżeńskiej oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej. Każda wycieczka stwarza okazję do wyzwolenia wielostronnej aktywności młodzieży, dostarcza nowych doświadczeń. Film dostarczył młodzieży dużą dawkę emocji, wszyscy dobrze się bawili. Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.