a

a

CERTYFIKAT / DYPLOM UZNANIA dla ZSP w Ryglicach za ciekawy projekt i organizację wydarzenia CodeWeek 2022

...

Szkoła otrzymała certyfikat a uczniowie dyplomy od Parlamentu Europejskiego za organizację wydarzeń promujących kodowanie, algorytmikę i udział w projekcie.
Nasza placówka znalazła się w gronie 1000 najlepszych szkół w Unii Europejskiej, które w ciekawy i interaktywny sposób promują kodowanie i programowanie wśród młodzieży.