a

a

Kampania ekologiczna „Bądź eko-segreguj odpady”

...

9 stycznia w ZSP w Ryglicach rozpoczęła się kampania ekologiczna "Bądź eko-segreguj odpady". Jest to kampania edukacyjno- informacyjna mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej. Uczniowie przygotowali audycję przez radiowęzeł, prezentację multimedialną, która jest wyświetlana na monitorze na korytarzu szkoły oraz ulotki informacyjne. W naszej szkole zostały zakupione kosze do segregacji odpadów, a segregacja będzie trwałym efektem realizowanego projektu ekologicznego „Let´s get green - raising the awareness of ecological problems” w ramach programu Erasmus +.