a

a

Erasmus+

...

Erasmus to unijny program edukacyjny powstały z myślą o umożliwianiu mobilności edukacyjnej, wymianie dobrych praktyk i tworzeniu partnerstw strategicznych.